TypTien

Sinds 2016 kun je in de praktijk ook terecht voor typlessen voor uw zoon of dochter. In de praktijk leren we kinderen typen aan de hand van de TypTien©-methode.

​WAT IS DE TYPTIEN©-METHODE?

De TypTIEN©-methode onderscheidt zich van andere methodes en werd speciaal ontwikkeld voor kinderen met fijnmotorische problemen en/of leerproblemen. De methode is echter voor ieder kind toegankelijk. De lessen zijn gevarieerd en motiverend!

​In de methode worden alle leerkanalen gelijktijdig aangesproken. Op die manier kunnen we het typen zo goed mogelijk integreren. We werken aan de hand van kleuren, figuren, verhalen, spelletjes, invuloefeningen, ... TypTien© werkt vinger per vinger en wordt verticaal aangeleerd. Elke les bestaat uit vier stappen:

​Stap 1: De positie van de letters op het toetsenbord kennen.

​De kinderen zoeken de letters op het toetsenbord en overlopen de plaats ervan. Er worden stickers op de juiste toets gekleefd.

 ​Stap 2: Kennismaken met nieuwe letters en letterkoppelingen.

​Er wordt op een speelse manier kennis overgebracht via spelletjes gelinkt aan de inhoud van TypTien©.

​Stap 3: Het visueel en visuomotorisch voorstellingsvermogen.

​Aan de hand van verhaaltjes rond de kernwoorden worden de letters verder ingeoefend.

​Stap 4: Blind Typen.

​De kinderen krijgen verschillende opdrachten + huiswerkjes om de letters en letterposities verder in te oefenen en te automatiseren. 

De typlessen worden individueel of in kleine groepjes gegeven. Zo kunnen we elk kind afzonderlijk de nodige aandacht geven, om zo een maximaal resultaat te bereiken.

​WANNEER GAAT ER EEN LESSENREEKS DOOR?

​Er gaat terug een lessenreeks van start vanaf 17 februari 2018. De lessen gaan door op zaterdagvoormiddag van 09u00 tot 10u00. De kostprijs voor deze lessenreeks bedraagt € 185. Alle lesmateriaal en ondersteuning is hierin inbegrepen.

​Inschrijven voor deze lessenreeks is nog steeds mogelijk!