Ergotherapie

​WAT IS ERGOTHERAPIE?

Ergotherapie is een veelomvattende discipline die zich kan toespitsen op onder meer fysieke revalidatie, ontwikkelingsstoornissen, geriatrie en de geestelijke gezondheidszorg. Ergotherapeuten zijn actief in het ruime werkveld van de gezondheidszorg: algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen, revalidatiecentra, medisch-pedagogische instituten, dagverblijven, psychiatrische centra, scholen, beschutte woonvormen, ….

Waar bij logopedie vooral de spraak, taal, stem en schoolse vaardigheden centraal staan, is bij ergotherapie voornamelijk het “doen” belangrijk. Zo gaan ergotherapeuten personen behandelen, begeleiden en adviseren in de uitvoering van dagelijkse activiteiten. De leeftijd van patiënten loopt erg uiteen. Ergotherapeuten begeleiden zowel kinderen, volwassenen als ouderen.

​WAT BEHANDELEN WE IN DE PRAKTIJK?

Ergotherapie hangt nauw samen met logopedie. Zo gaan ergotherapie en logopedie hand in hand bij kinderen die door leer- en of/gedragsproblemen niet (meer) optimaal kunnen functioneren op school. De ergotherapeutische behandeling bij kinderen is vrij breed maar richt zich voornamelijk tot kinderen die problemen hebben met volgende activiteiten:

  • ​Bewegen: angst voor bewegen, over beweeglijkheid, moeite met oog-handcoördinatie en fijne motoriek
  • Zintuiglijke prikkels zoals een zwakke concentratie
  • ADL (Activiteiten van het Dagelijkse Leven)
  • Kleuter- en schoolse vaardigheden: moeite met knippen, vouwen, plakken, kleuren, schrijven en moeite met het aanleren van nieuwe vaardigheden.
  • Schrijfmotoriek: onvoldoende lateralisatie, wisselende/foutieve pengreep, te harde pendruk, foutieve/krampachtige schrijfhouding, slordig handschrift, …

Als ergotherapeut analyseert Fien waarom het kind met deze activiteiten moeite heeft en geeft hierover vervolgens adviezen. De behandeling is erop gericht de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Hierbij maakt Fien gebruik van spel- en ontwikkelingsmaterialen en eenvoudige compensaties en/of hulpmiddelen.