Logopedie

​TAALSTOORNISSEN:

Er zijn 2 soorten problemen in de taalontwikkeling. Enerzijds is er de vertraagde taalontwikkeling. Hiervan is sprake wanneer het taalniveau van het kind overeenkomt met het taalniveau van een kind dat jonger is. Anderzijds is er een gestoorde taalontwikkeling. Hierbij vertoont de taal van het kind kenmerken die niet thuishoren in een bepaalde fase van het taalverwervingsproces. Uiteraard is een combinatie van beide mogelijk. Dan komt het taalniveau van het kind grotendeels overeen met dat van een jonger kind én zijn er abnormale kenmerken aanwezig, die niet behoren tot een bepaalde fase. Taalproblemen kunnen zich situeren  op vlak van taalbegrip en taalproductie of op beide. 

De behandeling is afhankelijk van de aard van de taalstoornis en/of –vertraging. Afhankelijk van de vertraagde of gestoorde componenten wordt een behandeling op maat opgesteld. Via aantrekkelijke materialen trachten we de taal naar een hoger niveau te brengen zodat integratie in de maatschappij mogelijk is en blijft.

 

​ARTICULATIESTOORNISSEN:

 

Als kind leren we klanken stap voor stap uitspreken en gebruiken in woorden. Daardoor kan een kind niet alle klanken onmiddellijk uitspreken. Tot de leeftijd van ongeveer 5 jaar zijn spraakproblemen normaal. We spreken van een articulatiestoornis wanneer de problemen blijven en bepaalde spraakklanken niet of foutief gearticuleerd worden.

 

Wanneer er meerdere klanken weggelaten, vervangen of vervormd worden, spreken we van een meervoudige articulatiestoornis. Vaak komen deze stoornissen voor samen met afwijkend mondgedrag (zie myofunctionele stoornissen).